Download Catalog


NP โปโล ปัก สกรีน


เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์


ยินดีรับบัตรเครดิต 

เนื้อผ้า ไมโคร
มีความคงสภาพอยู่ทรง ไม่หด ไม่ย้วย เนื้อผ้ามีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ Polyester
100% เส้นใยผ้ามีลักษณะค่อนข้างบาง การซับเหงื่อ และการระบายอากาศน้อย

ราคา 250 บาท ปักฟรี!
ผู้ชาย ไซส์พิเศษบวกเพิ่ม

เงื่อนไขปักฟรี

เพียงซื้อเสื้อแบบใดก็ได้ 3 ตัว ขึ้นไป คละสีคละไซส์ได้ รับสิทธิ์ปักฟรี 1 บรรทัด 1 ประโยค
ได้แก่ ชื่อร้าน / ชื่อบริษัท / ชื่อสถาบัน / ชื่อตัวเอง ไซส์ปักขนาดหน้าอก แบบอักษรธรรมดา
ที่มีอยู่ในเครื่อง ถ้าเป็นอักษรแบบพิเศษ หรือ โลโก้ จะมีค่าขึ้นบล็อค เริ่มต้น 200 บาท
แล้วแต่ความยากง่าย เสียครั้งเดียวปักได้ตลอด 20 ตัวขึ้นไป ฟรีค่าบล็อค โลโก้บางอัน
ปักฟรี (ไม่เกิน 5,000 ฝีเข็ม) บางอันบวกเพิ่มตามฝีเข็มที่ใช้


POMI Collections

มีขลิบตรงคอกับแขน กระดุม 2 เม็ด แขนจั๊มครึ่ง ผู้หญิงทรงเว้าเข้ารูปไม่มีกระเป๋า
ส่วนผู้ชายทรงตรงมีกระเป๋า 
POMI - เทาดำ POMI - ดำขลิบขาว POMI - กรมท่า

POMI -เทาฟ้า

POMI -ฟ้าทาโร่ POMI - ฟ้าใส
POMI - ฟ้าทะเล POMI - น้ำเงิน POMI - เขียวหยก
POMI - เขียวสะท้อน POMI - เขียวมะกอก POMI - เหลืองจันทน์
POMI - เหลืองนาโน POMI - ส้มขลิบเหลือง POMI - ส้มขลิบกรม
POMI - อิฐ POMI - แดง POMI - บานเย็น
POMI - กะปิ POMI - ม่วงมะปรางค์ POMI - ม่วงกลาง
POMI - ม่วงเข้ม POMI - เลือดหมู POMI - น้ำตาล


HBMI Collections

มีขลิบตรงคอกับแขน กระดุม 2 เม็ด แขนจั๊มรอบ ไม่มีกระเป๋า ผู้หญิงทรงเว้าเข้ารูป
ส่วนผู้ชายทรงตรง


HBMI - ขาวยุโรป HBMI - ดำ HBMI - ท๊อปดำ

HBMI - กรมท่า HBMI - น้ำเงิน HBMI - ฟ้าใส
HBMI - เหลืองจันทน์ HBMI - ส้มสว่าง HBMI - แดง
   
HBMI - ชมพูพิ้ง    


POMIC Collections

เป็นผ้าพื้น แขนปล่อย ผู้หญิงจะทรงเว้าเข้ารูปไม่มีกระเป๋า
ส่วนผู้ชายจะทรงตรงมีกระเป๋า

POMIC - ขาวยุโรป POMIC - ดำ POMIC - เทา
POMIC- ฟ้าใส POMIC- น้ำเงิน POMIC - กรมท่า
POMIC - ม่วงกลาง POMIC - ชมพูพิ้ง POMIC - แดง
POMIC - เลือดหมู POMIC - ส้ม POMIC - เขียวตอง


SUMIN Collections

เป็นงานผ้าพื้น แขนจั๊มครึ่ง แขนคอทอลาย ผู้หญิงทรงเว้าเข้ารูป กระดุม 3 เม็ด
ส่วนผู้ชายทรงตรงมีกระเป๋า กระดุม 2 เม็ด


SUMIN - ขาว SUMIN - ดำ

SUMIN - เทาดำ

SUMIN - กรมท่า SUMIN- ฟ้าทะเล SUMIN - ฟ้า

SUMIN - ส้ม

SUMIN - ชมพู SUMIN - ม่วง
   
SUMIN - เขียวมะนาว    SUMI Collections

เป็นงานตัดต่อ แขนปล่อย ผู้หญิงทรงเว้าเข้ารูป กระดุม 3 เม็ด ส่วนผู้ชายทรงตรง
มีกระเป๋า กระดุม 2 เม็ด

SUMI - ขาวแขนฟ้า SUMI - ขาวแขนกรม

SUMI - ดำแขนเทา

SUMI - เทาเข้มแขนส้ม SUMI - เทาอ่อนแขนกรม SUMI - กรมแขนฟ้า

SUMI - ฟ้าทะเลแขนฟ้า

SUMI - น้ำเงินแขนเหลือง SUMI - เหลืองแขนกรม
SUMI - ส้มแขนเทา SUMI - โอรสแขนน้ำตาล SUMI - แดงแขนดำ
SUMI - บานเย็นแขนดำ SUMI - ม่วงเข้มแขนม่วง SUMI - เขียวแขนดำ