Download Catalog


NP โปโล ปัก สกรีน


เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์


ยินดีรับบัตรเครดิต

 

JACXIN Collections
ราคา 390 บาท ปักฟรี!

มีทั้งแบบคอปก และคอจีน
ขนาดไซน์เริ่มตั้งแต่ M(42") L(44") XL(46") XXL(48")


เงื่อนไขปักฟรี
เพียงซื้อเสื้อแบบใดก็ได้ 3 ตัว ขึ้นไป คละสีคละไซส์ได้ รับสิทธิ์ปักฟรี 1 บรรทัด 1 ประโยค
ได้แก่ ชื่อร้าน / ชื่อบริษัท / ชื่อสถาบัน / ชื่อตัวเอง ไซส์ปักขนาดหน้าอก แบบอักษรธรรมดา
ที่มีอยู่ในเครื่อง ถ้าเป็นอักษรแบบพิเศษ หรือ โลโก้ จะมีค่าขึ้นบล็อค เริ่มต้น 200 บาท
แล้วแต่ความยากง่าย เสียครั้งเดียวปักได้ตลอด 20 ตัวขึ้นไป ฟรีค่าบล็อค โลโก้บางอัน
ปักฟรี (ไม่เกิน 5,000 ฝีเข็ม) บางอันบวกเพิ่มตามฝีเข็มที่ใช้

JACXIN- คอปกสีขาว JACXIN- คอจีนสีครีม JACXIN - คอปกสีครีม
JACXIN - คอจีนสีกากี JACXIN - คอปกสีกากี JACXIN - คอจีนสีน้ำตาล
JACXIN - คอปกสีน้ำตาล JACXIN - คอจีนสีดำ JACXIN - คอปกสีดำ

JACAS Collections
ราคา 490 บาท ปักฟรี!

มีทั้งแบบคอปก และคอจีน
ขนาดไซน์เริ่มตั้งแต่ L(44") XL(46") XXL(48")


เงื่อนไขปักฟรี
เพียงซื้อเสื้อแบบใดก็ได้ 3 ตัว ขึ้นไป คละสีคละไซส์ได้ รับสิทธิ์ปักฟรี 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ชื่อร้าน /
ชื่อบริษัท / ชื่อสถาบัน /ชื่อตัวเอง ไซส์ปักขนาดหน้าอก แบบอักษรธรรมดาที่มีอยู่ในเครื่อง
ถ้าเป็นอักษรแบบพิเศษหรือ โลโก้ จะมีค่าขึ้นบล็อค เริ่มต้น 200 บาท แล้วแต่ความยากง่าย
เสียครั้งเดียวปักได้ตลอด 20 ตัวขึ้นไป ฟรีค่าบล็อค โลโก้บางอันปักฟรี (ไม่เกิน 5,000 ฝีเข็ม)
บางอันบวกเพิ่มตามฝีเข็มที่ใช้

JACAS - คอจีนสีเขียวอ่อน JACAS - คอปกสีเขียวอ่อน JACAS - คอจีนสีเขียวเข้ม
JACAS - คอปกสีเขียวเข้ม JACAS - คอจีนสีดำ JACAS - คอปกสีดำ