Download Catalog


NP โปโล ปัก สกรีน


เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์


ยินดีรับบัตรเครดิต


 

เนื้อผ้า สปันเด็กซ์
โครงสร้างที่เป็นใยธรรมชาติ ทำให้มีการซึมซับของเหลวเช่นเหงื่อได้ดี เนื้อผ้านุ่ม
ไม่มีกระด้าง และมีความยืดหยุ่นดี เป็เเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติที่เมื่อยืดแล้วจะ
สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ โดยไม่เสียรูปทรง เมื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม
ทำให้เสื้อผ้าที่ผลิตมีความกระชับ นุ่ม สวมใส่สบาย ทนทานและง่ายต่อการดูแล
รักษา งานตัดเย็บละเอียด สวมใส่ ได้หลายโอกาส ใส่ทำงาน ใส่ไปเที่ยว ใส่เป็น
เสื้อคู่ ใส่เป็นเสื้อครอบครัว หรือจะทำเป็นเสื้อพนักงาน เสื้อรุ่น เสื้อทีม ฯลฯ


ราคา 360 บาท ปักฟรี!
(ไซน์ XXL ชาย บวกเพิ่มตัวละ 30 บาท)เงื่อนไขปักฟรี

เพียงซื้อเสื้อแบบใดก็ได้ 6 ตัว ขึ้นไป คละสีคละไซส์ได้ รับสิทธิ์ปักฟรี 1 ตำแหน่ง ได้แก่
ชื่อร้าน / ชื่อบริษัท / ชื่อสถาบัน /ชื่อตัวเอง ไซส์ปักขนาดหน้าอก แบบอักษรธรรมดา
ที่มีอยู่ในเครื่อง ถ้าเป็นอักษรแบบพิเศษหรือ โลโก้ จะมีค่าขึ้นบล็อค เริ่มต้น 200 บาท
แล้วแต่ความยากง่าย เสียครั้งเดียวปักได้ตลอด 20 ตัวขึ้นไป ฟรีค่าบล็อค โลโก้บางอัน
ปักฟรี (ไม่เกิน 5,000 ฝีเข็ม) บางอันบวกเพิ่มตามฝีเข็มที่ใช้MOSP Collections

เป็นผ้าพื้น ไม่มีกระเป๋า ผู้หญิงทรงเว้าเข้ารูป
แขนปล่อย กระดุม 4 เม็ด ส่วนผู้ฃายทรงตรง แขนจั๊มรอบ กระดุม 3 เม็ด 
MOSP Collections
เป็นผ้าพื้น ไม่มีกระเป๋า ผู้หญิงทรงเว้าเข้ารูป แขนปล่อย กระดุม 4 เม็ด ส่วนผู้ฃายทรงตรง แขนจั๊มรอบ กระดุม 3 เม็ด