Download Catalog


NP โปโล ปัก สกรีน


เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์


ยินดีรับบัตรเครดิต

 

เนื้อผ้า ทีเคลิ้ง
มีความคงสภาพอยู่ทรง ไม่หด ไม่ย้วย เนื้อผ้ามีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ Polyester
100% เส้นใยผ้ามีลักษณะค่อนข้างหนา การซับเหงื่อ และการระบายอากาศน้อย สวมใส่ได้หลายโอกาส ใส่ทำงาน ใส่ไปเที่ยว ใส่เป็นเสื้อคู่ ใส่เป็นเสื้อครอบครัว หรือจะทำเป็น เสื้อพนักงาน เสื้อรุ่น เสื้อทีม ฯลฯ


ราคา 250 บาท ปักฟรี!

ผู้ชาย ไซส์พิเศษบวกเพิ่มเงื่อนไขปักฟรี

เพียงซื้อเสื้อแบบใดก็ได้ 6 ตัว ขึ้นไป คละสีคละไซส์ได้ รับสิทธิ์ปักฟรี 1 ตำแหน่ง ได้แก่
ชื่อร้าน / ชื่อบริษัท / ชื่อสถาบัน /ชื่อตัวเอง ไซส์ปักขนาดหน้าอก แบบอักษรธรรมดา
ที่มีอยู่ในเครื่อง ถ้าเป็นอักษรแบบพิเศษหรือ โลโก้ จะมีค่าขึ้นบล็อค เริ่มต้น 200 บาท
แล้วแต่ความยากง่าย เสียครั้งเดียวปักได้ตลอด 20 ตัวขึ้นไป ฟรีค่าบล็อค โลโก้บางอัน
ปักฟรี (ไม่เกิน 5,000 ฝีเข็ม) บางอันบวกเพิ่มตามฝีเข็มที่ใช้EATK Collections
มีขลิบตรงคอกับแขน ผู้หญิงตรงคอกระดุม 4 เม็ด ทรงเว้าเข้ารูปไม่มีกระเป๋า
ส่วนผู้ชายตรงคอกระดุม 2 เม็ด ทรงตรงมีกระเป๋า

 
EATK - ขาวล้วน EATK - ขาวขลิบดำ

EATK - ขาวขลิบชมพู

EATK - ขาวขลิบแดง EATK - ขาวขลิบน้ำเงิน EATK - ดำล้วน
EATK - ดำขลิบขาว EATK - ดำขลิบเทา EATK - ดำขลิบแดง
EATK - เทาอ่อนขลิบดำ EATK - เทาเข้ม EATK - เทาเข้มขลิบขาว
EATK - เทาเข้มขลิบส้ม EATK - กากี EATK - น้ำตาล
EATK - ฟ้า

EATK - ฟ้าทะเล

EATK - น้ำเงิน

EATK - กรมท่า EATK - เขียวมิ้น EATK - เขียวมะนาว
EATK - เขียวไมโล EATK - ม่วงอ่อน EATK - ม่วงเข้ม
EATK - แดง EATK - เลือดหมู EATK - ชมพู
EATK - บานเย็น EATK - โอรส EATK - ส้ม
 
EATK - เหลืองไข่ไก่ EATK - เหลืองเข้ม  

SUTK Collections
มีขลิบตรงคอกับแขน ผู้หญิงตรงคอกระดุม 3 เม็ด ทรงเว้าเข้ารูปไม่มีกระเป๋า
ส่วนผู้ชายตรงคอกระดุม 2 เม็ด ทรงตรงมีกระเป๋าSUTK - ขาวล้วน SUTK - ขาวขลิบชมพู

SUTK - ขาวขลิบฟ้า

SUTK - ขาวขลิบเขียว SUTK - ขาวขลิบส้ม SUTK - ขาวขลิบม่วง
SUTK - ดำล้วน SUTK - ดำชลิบส้ม SUTK - เทาเข้มขลิบส้ม
SUTK - เทาอ่อนขลิบดำ SUTK - เทาอ่อนขลิบเขียว SUTK - น้ำตาลอ่อน
SUTK - น้ำตาล SUTK - กรมท่าขลิบฟ้า SUTK - กรมท่าขลิบส้ม
SUTK - น้ำเงินขลิบส้ม

SUTK - ฟ้าทะเล

SUTK - ฟ้า

SUTK - น้ำทะเล SUTK - เขียวมิ้น SUTK - เขียวเข้ม
SUTK - เขียวมะนาว SUTK - เหลือง SUTK - ส้มอ่อน
SUTK - ส้มเข้ม SUTK - โอรส SUTK - ชมพู
SUTK - บานเย็น SUTK - แดง SUTK - เลือดหมู
 
SUTK - ม่วงอ่อน SUTK - ม่วงเข้ม