Download Catalog


NP โปโล ปัก สกรีน


เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์


ยินดีรับบัตรเครดิต

 

เนื้อผ้า ทีเคไมโคร
มีความคงสภาพอยู่ทรง ไม่หด ไม่ย้วย เนื้อผ้ามีส่วนผสมของเส้นใยสังเคราะห์ Polyester
100% เส้นใยผ้ามีลักษณะค่อนข้างบาง การซับเหงื่อ และการระบายอากาศดีพอใช้ สวมใส่ได้หลายโอกาส
ใส่ทำงาน ใส่ไปเที่ยว ใส่เป็นเสื้อคู่ ใส่เป็นเสื้อครอบครัว หรือจะทำเป็น เสื้อพนักงาน เสื้อรุ่น เสื้อทีม ฯลฯ


ราคา 250 บาท ปักฟรี!

ผู้ชาย ไซส์พิเศษบวกเพิ่ม


เงื่อนไขปักฟรี

เพียงซื้อเสื้อแบบใดก็ได้ 6 ตัว ขึ้นไป คละสีคละไซส์ได้ รับสิทธิ์ปักฟรี 1 ตำแหน่ง ได้แก่
ชื่อร้าน / ชื่อบริษัท / ชื่อสถาบัน /ชื่อตัวเอง ไซส์ปักขนาดหน้าอก แบบอักษรธรรมดา
ที่มีอยู่ในเครื่อง ถ้าเป็นอักษรแบบพิเศษหรือ โลโก้ จะมีค่าขึ้นบล็อค เริ่มต้น 200 บาท
แล้วแต่ความยากง่าย เสียครั้งเดียวปักได้ตลอด 20 ตัวขึ้นไป ฟรีค่าบล็อค โลโก้บางอัน
ปักฟรี (ไม่เกิน 5,000 ฝีเข็ม) บางอันบวกเพิ่มตามฝีเข็มที่ใช้SUMIN Collections

เป็นงานผ้าพื้น แขนจั๊มครึ่ง แขนคอทอลาย ผู้หญิงทรงเว้าเข้ารูป กระดุม 3 เม็ด
ส่วนผู้ชายทรงตรงมีกระเป๋า กระดุม 2 เม็ด


SUMIN - ขาว SUMIN - ดำ

SUMIN - เทาดำ

SUMIN - กรมท่า SUMIN- ฟ้าทะเล SUMIN - ฟ้า

SUMIN - ส้ม

SUMIN - ชมพู SUMIN - ม่วง
   
SUMIN - เขียวมะนาว    SUMI Collections

เป็นงานตัดต่อ แขนปล่อย ผู้หญิงทรงเว้าเข้ารูป กระดุม 3 เม็ด ส่วนผู้ชายทรงตรง
มีกระเป๋า กระดุม 2 เม็ด


SUMI - ขาวแขนฟ้า SUMI - ดำแขนเทา

SUMI - เทาเข้มแขนส้ม

SUMI - เทาอ่อนแขนกรม SUMI - กรมแขนฟ้า SUMI - ฟ้าทะเลแขนฟ้า

SUMI - น้ำเงินแขนเหลือง

SUMI - เหลืองแขนกรม SUMI - ส้มแขนเทา
SUMI - โอรสแขนน้ำตาล SUMI - แดงแขนดำ SUMI - บานเย็นแขนดำ
 
SUMI - ม่วงเข้มแขนม่วง SUMI - เขียวแขนดำ